Termeni Și Condiții

Acasa // Termeni Și Condiții

INTRODUCERE
Folosirea serviciilor sau a informațiilor oferite pe site-ul PartikipEvents.ro este echivalentă cu acceptarea de către utilizator a termenilor și condițiilor de mai jos. Acești termeni și condiții se pot modifică periodic, utilizatorul trebuind să verifice actualizările de fiecare dată când accesează acest site.

CONȚINUT ȘI DREPTURI DE AUTOR
Nu puteți reproduce materialele afișate pe site fără a deține o permisiune scrisă din partea PartikipEvents.ro. Contractul de prestări servicii încheiat între PartikipEvents.ro și Clienții săi da dreptul Clienților de a copia și/sau printa porțiuni din conținutul site-ului (manuale și tutoriale) doar pentru uz personal, lipsit de intenție comercială.

PartikipEvents.ro poate, fără orice altă notificare sau formalitate și fără că acest lucru să necesite explicarea atitudinii sale, să suspende sau să înceteze accesul dumneavoastră la conținutul site-ului sau la o parte a acestui conținut.

PartikipEvents.ro nu își asumă răspunderea, în nici o situație, pentru nici o dauna, pricinuită direct sau indirect, suferită că urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor și serviciilor furnizate pe acest site. PartikipEvents.ro nu garantează acuratețea, corectitudinea sau caracterul actual al informațiilor furnizate.

COMENZI ȘI CERERI PENTRU OFERTE DE PREȚ
Comenzile sau cererile pentru oferta de prețuri pot fi date utilizând formularele de contact de pe acest site sau e-mail. Utilizatorul are obligația de a furniza date corecte și cât mai concrete cu privire la proiectul dorit. PartikipEvents.ro nu poate fi tras la răspundere sub nici o formă pentru neplăceri cauzate de furnizarea de către utilizator a unor informații incorecte sau incomplete.

În cazul în care PartikipEvents.ro consideră o cerere sau o comandă că fiind incompletă sau incorectă, poate cere detalii suplimentare utilizatorului folosind adresa de e-mail furnizată de acesta sau poate șterge cererea fără nici o înștiințare a utilizatorului.

DISPOZIȚII FINALE
Toți utilizatorii acestui site fac subiectul acestor termeni și condiții astfel încât accesarea acestuia presupune acceptarea și conformarea prevăzute în acest document. PartikipEvents.ro își rezervă dreptul de a modifică în orice moment conținutul acestui document, fără notificarea prealabilă a utilizatorului. Modificările făcute astfel sunt socotite a fi acceptate de către utilizator dacă acesta continuă să folosească site-ul după afișarea lor în acest document.

TERMENE ȘI CONDIȚII
Aceste termene și condiții reglementează folosirea site-ului PartikipEvents.ro . Va rugăm citiți Termenii și Condițiile. Dacă nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile, nu folosiți acest site web. Dacă folosiți site-ul web, conduită dumneavoastră indică faptul că sunteți de acord să respectați Termenii și Condițiile.

CONDIȚII DE UTILIZARE A SITE-ULUI
Exceptând cazurile menționate ulterior în acest contract, conținutul acestui site nu poate fi copiat, reprodus, distribuit, republicat, downloadat, postat sau transmis sub nici o formă și prin nici un mijloc, fără consimțământul anterior în scris al PartikipEvents.ro . Nu este permisă distribuirea sau copierea conținutului paginilor conținute în prezentul site, către orice terț, dar nelimitand la caching-ul conținutului acestui site. Este permis downloadul conținutului fiecărei pagini individuale din acest site, pentru folosirea în scop necomercial, menționând sursă. Este deasemenea permisă păstrarea unei copii transparente a site-ului în scopul vizualizării sale numai atât timp cât sunteți conectat la internet.

MATERIALE TRANSMISE PREZENTULUI SITE
Orice material sau informație trimise sau publicate pe acest site, prin orice mijloc, vor fi tratate ca neconfidentiale și neproprietare, și că atare pot fi utilizate de PartikipEvents.ro în orice scop, nelimitandu-se la dezvoltare sau marketingul produselor. Este interzisă publicarea sau transmiterea către sau de la acest site a materialelor ilegale, amenințătoare, calomnioase, defăimătoare, obscene, pornografice sau a altor materiale care pot contraveni legilor din țară relaționată de site.

LIMITAREA RĂSPUNDERII
Materialele și conținutul publicate pe acest site sunt oferite “ca atare”, fără garanții explicite sau implicite de orice natură, inclusiv garanții de adecvare pentru scopuri comerciale, garanții de respectare a drepturilor de autor sau garanții de adecvare pentru vreun scop anume. PartikipEvents.ro este absolvită în toate cazurile de responsabilitate pentru orice daune (inclusiv, dar fără a se limita la daune pentru pierderi de profit, întreruperea activității, pierderea informațiilor) ce decurg din utilizarea sau incapacitatea de utilizare a materialelor, chiar dacă PartikipEvents.ro a fost informată asupra posibilității apariției unor asemenea daune.